Ιστορικό

Η εταιρία Νεδάνης ξεκίνησε το 1965 με κίνητρο την αγάπη για την τεχνολογία και την εξέλιξη της τηλεόρασης, κατάφερε από τα πρώτα χρόνια να εδραιωθεί ως μία από τις ηγετικές επιχειρήσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών.
Σήμερα, με 55 χρόνια εμπειρία και γνώση παραμένει πρωταγωνιστής στην αγορά της Καστοριάς και της βόρειας Ελλάδας. Επικοινωνία